အစီအစဉ် စာအုပ်ငယ်
လျှောက်ထားသူများအတွက် သတင်းအချက်အလက်များ 2023 ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာလ 1 ရက်နေ့တွင် စတင်အကျိုးသက်ရောက်မည်

 • Home
 • Program Booklet For Participants

WIC သည် အစားအသောက်ကောင်းများ နှင့် နောက်ထပ်များစွာကို ပံ့ပိုးပေးပါသည်

WIC သည် သတ်မှတ်ချက်ပြည့်မီသော အင်ဒီယားနားပြည်နယ်နေ မိသားစုများအား အာဟာရစားသုံးမှုနှင့် ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ ပညာပေးမှု၊ မိခင်နို့တိုက်ကျွေးခြင်းဆိုင်ရာ ပံ့ပိုးကူညီမှု၊ ကျန်းမာရေးနှင့်ညီညွတ်သော စားသောက်ကုန်များနှင့် အခြားသောဝန်ဆောင်မှုများအတွက် အခမဲ့လွှဲပြောင်းပေးမှုများ ဆောင်ရွက်ပေးအပ်သော အာဟာရထောက်ပံ့မှုအစီအစဉ်တစ်ရပ် ဖြစ်ပါသည်။ WIC ဆိုသည်မှာ အမျိူးသမီးများ (အမျိူးသမီးများ-Women၊ နို့စို့ကလေးများ (နို့စို့ကလေးများ-Infants) နှင့် ကလေးငယ်များ (ကလေးငယ်များ-Children) အတွက် အထူးဖြည့်စွက်အာဟာရထောက်ပံ့မှု အစီအစဉ်ကို ကိုယ်စားပြုပါသည်။
heart-round

WIC သည် မိသားစုများအား အောက်ပါတို့ကို ကမ်းလှမ်းပေးအပ်သည် -

 • မိခင်နို့တိုက်ကျွေးခြင်းကို မြှင့်တင်ရေးနှင့် ပံ့ပိုးကူညီမှု
 • ကျန်းမာရေးနှင့်ညီညွတ်သော စားသောက်ကုန်များ ဝယ်ယူရန် eWIC ကတ်
 • ကျန်းမာရေးနှင့် လူမှုရေးဝန်ဆောင်မှုများအတွက် လွှဲပြောင်းပေးအပ်မှုများ
 • ကာကွယ်ဆေးထိုးရန် စစ်ဆေးမှုများနှင့် လွှဲပြောင်းပေးအပ်မှုများ
 • ကျန်းမာရေး ပိုမိုကောင်းမွန်စေရန်အတွက် ကောင်းမွန်မှန်ကန်စွာ စားသောက်ရန် သိကောင်းစရာများ

staff-meet

WIC အာဟာရဆိုင်ရာ ဝန်ထမ်းများသည် WIC လျှောက်ထားသူတစ်ဦးချင်းစီနှင့် အောက်ပါတို့အတွက် တွေ့ဆုံသည် -

 • အာဟာရစားသုံးမှုနှင့် ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ ပြုမူဆောင်ရွက်ပုံများကို သုံးသပ်ခြင်း
 • လူတစ်ဦးချင်းအလိုက် အာဟာရစားသုံးမှုဆိုင်ရာ အကြံပြုချက်ပေးအပ်ခြင်း
 • ကျန်းမာရေးပိုမိုကောင်းမွန်စေရန်အတွက် အပြောင်းအလဲများပြုလုပ်နိုင်ရန် မိသားစုများအား ပံ့ပိုးကူညီခြင်း
 • ကျန်းမာရေးနှင့်ညီညွတ်သော စားသောက်ကုန်များကို ရွေးချယ်ခွင့်ပေးခြင်း

WIC သို့ လာရောက်တွေ့ဆုံရာတွင် သင့်အနေဖြင့် ယူဆောင်လာရန်များ mailo
lgt-green-new
အမျိူးသမီးများ၊ နို့စို့ကလေးများနှင့် ကလေးငယ်များအတွက် အထူးဖြည့်စွက်အာဟာရထောက်ပံ့မှု အစီအစဉ် (WIC) လျှောက်ထားသော လူကြီး၊ မွေးကင်းစကလေးငယ် သို့မဟုတ် ကလေးတစ်ဦးစီ
lgt-green-new
WIC လျှောက်ထားသော မွေးကင်းစကလေး သို့မဟုတ် ကလေး၏ မိဘ၊ အုပ်ထိန်းသူ သို့မဟုတ် ပြုစုစောင့်ရှောက်သူတစ်ဦး
lgt-green-new
သက်သေအထောက်အထား သင်ကိုယ်တိုင်နှင့် WIC ကို လျှောက်ထားမည့်သူတစ်ဦးချင်းစီအတွက် မည်သူမည်ဝါဖြစ်ကြောင်း

ဥပမာအားဖြင့်-
 • ယာဉ်မောင်းလိုင်စင် နှင့်လက်ရှိနေရပ်လိပ်စာ
 • ဆေးရုံမှတ်တမ်း
 • ဓါတ်ပုံ ID
 • ကာကွယ်ဆေးထိုးနှံမှုမှတ်တမ်း
 • ထိမ်းမြားလက်ထပ်မှုလိုင်စင်
 • မွေးစာရင်း

lgt-green-new
လိပ်စာ သက်သေအထောက်အထား

ဥပမာအားဖြင့်-
 • သင့်ထံသို့ လိပ်မူထားသည့် ငွေတောင်းခံလွှာ သို့မဟုတ် စီးပွားရေးဆိုင်ရာ ပေးစာ
 • အိမ်ငှားခ လက်ခံဖြတ်ပိုင်း
 • လက်ရှိအသုံးပြုနေသော ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်

lgt-green-new
ဝင်ငွေအထောက်အထား - အလုပ်လုပ်နေသော သို့မဟုတ် ဝင်ငွေရှိသော အိမ်ထောင်တွင်းမှလူတိုင်းအတွက် ဝင်ငွေဆိုင်ရာ စာရွက်စာတမ်းများ

ဥပမာအားဖြင့်-
 • လွန်ခဲ့သည့်ရက် 30 စာ လုပ်ခလစာဖြတ်ပိုင်း(များ)၊ နှစ်ပတ်တစ်ကြိမ် လုပ်ခရှင်းပေးပါက ဖြတ်ပိုင်း 2 ခု ယူလာပါ၊ အပတ်စဉ်လုပ်ခရှင်းပေးပါက ဖြတ်ပိုင်း 4 ခု ယူလာပါ
 • ကလေးစရိတ်၊ ကလေးပြုစုစောင့်ရှောက်မှု၊ လူမှုဖူလုံရေးအတွက် ထောက်ပံ့ကြေးပေးအပ်ကြောင်း စာ (SSI အပါအဝင်)
 • အလုပ်လက်မဲ့ သို့မဟုတ် အလုပ်သမားလျော်ကြေး ရှင်းတမ်း

သင် သို့မဟုတ် မိသားစုဝင်တစ်ဦးဦးသည် Medicaid၊ အကူအညီလိုအပ်နေသော မိသားစုများအတွက် ယာယီထောက်ပံ့ခြင်း (TANF) သို့မဟုတ် ဖြည့်စွက်အာဟာရထောက်ပံ့ကူညီမှု အစီအစဉ် (SNAP) တွင်ပါဝင်နေပါက အလိုအလျောက် သတ်မှတ်ချက်ပြည့်မီခြင်း ရှိနိုင်ပါသည်။

သတ်မှတ်ချက်ပြည့်မီကြောင်း အထောက်အထားကို ဤသို့ လိုအပ်သည် -
 • Medicaid အတွက် Medicaid ကဒ်
 • TANF သို့မဟုတ် SNAP အတွက် ထောက်ပံ့ကြေးပေးအပ်ကြောင်း စာ

lgt-green-new
ကာကွယ်ဆေးထိုးမှတ်တမ်း (များ) နို့စို့ကလေးနှင့် ကလေးငယ်များအားလုံးအတွက် WIC ကို လျှောက်ထားသော အသက် 2 နှစ်အရွယ်အထိ

ဒေါင်းလုဒ်လုပ်ပါ ယနေ့ INWIC အက်ပ်ကို

wic_iPhone11Pro

“IN WIC” သို့မဟုတ် “Indiana WIC” ဟုရှာဖွေပါ

play-store-icon
app-store

အက်ပ် နှင့်ပတ်သတ်ပြီး မေးခွန်းများရှိပါသလား?

သင်၏ WIC ဆေးခန်းတာဝန်ရှိသူကို မေးမြန်းပါ။

အွန်လိုင်း အာဟာရစားသုံးမှုဆိုင်ရာ ပညာပေးအစီအစဉ်

သင့်အနေဖြင့် နောက်တစ်ကြိမ်ပြုလုပ်မည့် သင်၏ WIC နှင့် တွေ့ဆုံမှုကို အွန်လိုင်းမှတဆင့် ဆောင်ရွက်နိုင်ပါက WIC ဝန်ထမ်းအဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးသည် သင့်ကိုအသိပေးပါမည်။ အွန်လိုင်း အာဟာရစားသုံးမှုဆိုင်ရာ ပညာပေးအစီအစဉ်အတွက် ရွေးချယ်စရာနှစ်ခုရှိပါသည်-INWIC အက်ပ သို့မဟုတ် wichealth.org တွင် သင်ခန်းစာတစ်ခုကို ပြီးစီးအောင်လေ့လာခြင်း
wic_iPhone11Pro
wic-health

မည်သို့စတင်ဆောင်ရွက်နိုင်သနည်း -

1
INWIC အက်ပ် သို့မဟုတ် wichealth.org. သို့ လော့ဂ်အင်ဝင်ပါ။ (ပထမဆုံးစတင်အသုံးပြုမည့်သူများအနေဖြင့် အကောင့်ဖွင့်ရန် လိုအပ်ပါမည်။)
2
သင်ခန်းစာတစ်ခုကိုရွေးပြီး ပြီးစီးအောင်လေ့လာပါ။ သင်ခန်းစာအဆုံးသတ်ရှိ မေးခွန်းများကို ဖြေဆိုပါ။
3
WIC ဝန်ထမ်းအဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးသည် သင်၏ကတ်အတွင်းသို့ အကျိုးခံစားခွင့်များကို အဝေးမှထည့်သွင်းပေးပါမည်။
4
နောက်တစ်ကြိမ် ဆေးခန်းသို့ သင်ကိုယ်တိုင်သွားရောက်ရန် အချိန်သတ်မှတ်ချိန်းဆိုပါ။

နို့စို့ကလေးအတွက် အစားအစာ

သစ်သီးနှင့် ဟင်းသီးဟင်းရွက်များ

အရွယ်အစား- 4 oz. ဖန်ဘူး၊ 4 oz. ခွက် - 2 ထုပ် သို့မဟုတ် 2 oz. ခွက် - 2 ထုပ်

 • ခွင့်ပြုသော:
  • ပါဝင်ပစ္စည်း တစ်မျိုးတည်းပါသည် သို့မဟုတ် သစ်သီးများ နှင့်/သို့မဟုတ် ဟင်းသီးဟင်းရွက်များ ပေါင်းစပ်ထားသည် (ဥပမာ၊ ပန်းသီး-ငှက်ပျောသီး၊ ကန်စွန်းဥ-ပန်းသီး)
  • အော်ဂဲနစ်

ခွင့်ပြုထားသော တံဆိပ်များ-

 • wic_BeechNut_SweetPotato

  Beech-Nut

 • bac_gerber_sweeetpotato

  Gerber

 • Meijer_Infant-Food

  Meijer

 • EB_BabyFoodJars_Pears_4oz_Front-2048x2048-1

  Earth's Best Organic

 • Parents-Choice

  Parent’s Choice

 • Select_Fresh_Baby_Food.png

  Pic Select Fresh

 • wic_TippyToes_Carrots

  Tippy Toes

 • HappyBabyOrganics

  Happy Baby Organics

 • မပါဝင်သည်များ -
  • လေအိတ်မု
  • အုတ်ဂျူံအရောများ၊ ဒယ်အိုးလိုက်နှပ်ချက်ရသည့်ဟင်းပွဲများ၊ အချိူပွဲများ၊ ညစာများ သို့မဟုတ် အစားအရောအနှောများ (ဥပမာ - အသားနှင့် အသီးအရွက်ရောချက်ထားသည်များ၊ ထမင်း၊ ပါစတာ၊ ဒိန်ချဉ် သို့မဟုတ် ခေါက်ဆွဲများ)
  • သကြား၊ ကစီဓာတ်၊ ဆားနှင့် DHA ပါဝင်ပေါင်းထည့်ထားသော

အသားများ

အရွယ်အစား- 2.5 oz. ဘူးများ

 • ခွင့်ပြုသော:
  • အသားချည်းသာ၊ အသားပြုတ်ရည် သို့မဟုတ် ဟင်းအနှစ် ပါဝင်နိုင်သည်
  • ရရှိနိုင်သော အမျိုးအစားများ - ကြက်ဆင်သား၊ အမဲသား၊ ကြက်သား သို့မဟုတ် ဝက်ပေါင်ခြောက်
  • အော်ဂဲနစ်

ခွင့်ပြုထားသော တံဆိပ်များ-

 • wic_BeechNut_BeefBroth

  Beech-Nut

 • bac_gerber_beef

  Gerber

 • wic_Meijer-Jar_Chicken

  Meijer

 • EB_BabyFoodJars

  Earth's Best Organic

 • wic_TippyToes_ChickenwithGravy

  Tippy Toes

 • မပါဝင်သည်များ -
  • လေအိတ်မု
  • အုတ်ဂျူံအရောများ၊ ဒယ်အိုးလိုက်နှပ်ချက်ရသည့်ဟင်းပွဲများ၊ အချိူပွဲများ၊ ညစာများ သို့မဟုတ် အစားအရောအနှောများ (ဥပမာ - အသားနှင့် အသီးအရွက်ရောချက်ထားသည်များ၊ ထမင်း၊ ပါစတာ၊ ဒိန်ချဉ် သို့မဟုတ် ခေါက်ဆွဲများ)
  • သကြား၊ ကစီဓာတ်၊ ဆားနှင့် DHA ပါဝင်ပေါင်းထည့်ထားသော

နို့စို့ကလေးအတွက် အစားအစာဝယ်ယူရာတွင် သိကောင်းစရာများ

အောင်စ 4 oz. ဖန်ဘူး သို့မဟုတ်
2 oz. နှစ်ထုပ်
4 oz. နှစ်ထုပ်
128 32 16
96 24 12
64 16 8
32 8 4

နို့စို့ကလေးအတွက် ကွေကာအုပ်

အရွယ်အစား- 8 သို့မဟုတ် 16 oz. ဘူး

 • ခွင့်ပြုသော:
  • အစေ့အဆံတမျိုးမျိုး၊ အစေ့အဆံပေါင်းစုံ၊ သို့မဟုတ်
  • အော်ဂဲနစ်

ခွင့်ပြုထားသော တံဆိပ်များ-

 • baby-basics-cereal

  Baby Basics

 • multigrain

  Beech-Nut

 • danalac-baby-cereals-rice

  Danalac

 • oatmeal

  Gerber

 • infant-cereal

  Meijer

 • B00U9VXS54_MAIN

  Earth's Best Organic

 • rice

  Parent’s Choice

 • body-cereal

  Tippy Toes

 • မပါဝင်သည်များ -
  • စည်သွပ်ထားသော၊
  • အမျိုးအစားစုံပါဝင်သော အထုပ်များ
  • ထပ်ပေါင်းထားသော ဖော်မြူလာ၊ သစ်သီး၊ quinoa သို့မဟုတ် DHA

နို့စို့ကလေးအတွက် နို့မှုန့်

 • ခွင့်ပြုသော:
  • အမှတ်တံဆိပ်၊ အမျိုးအစားနှင့် အရွယ်အစားကို အကျိုးခံစားခွင့် လက်ကျန်စာရင်းတွင် အတိအကျဖော်ပြထားသည်။ အစားထိုးစရာမရှိပါ။

နို့

img

နို့အရည်

ဈေးအသက်သာဆုံး အမှတ်တံဆိပ် ပစ္စည်းအမျိုးအစားနှင့် အရွယ်အစားကို အကျိုးခံစားခွင့် လက်ကျန်စာရင်းတွင် စာရင်းပြုစုဖော်ပြထားသည်။

 • ခွင့်ပြုသော:
  • အဆီပြည့် သို့မဟုတ် ဗီတာမင် ဒီ
  • အဆီလျှော့ (2%)
  • အဆီနည်း (½ သို့မဟုတ် 1%) သို့မဟုတ် အဆီမပါ (အဆီထုတ်)
 • မပါဝင်သည်များ -
  • အော်ဂဲနစ်
  • အရသာသွင်းထား
  • သော၊ တုပထား
  • ထောပတ်ထုတ်ပြီးသော နို့၊
  • သော နို့၊ ပေါင်းခံနို့၊
  • အဆီထုတ်ထားသောနို့ သို
  • သော ဖန်ပုလင်းများ

½ ဂါလန်ဝင် မရှိပါက ½ ဂါလန်အစား တစ်ကွတ် ဝင် ဘူးနှစ်ဘူးဖြင့် အစားထိုးနိုင်သည်။

အထူးထုတ်လုပ်ထားသော နို့အမျိုးအစား

အကျိုးခံစားခွင့် လက်ကျန်စာရင်းတွင် စာရင်းပြုစုဖော်ပြထားသည့်အတိုင်း။

 • ခွင့်ပြုသော:

ပေါင်းခံထားသော

အရွယ်အစား- 12 oz.

Lactose မပါ -

အရွယ်အစား- ကွတ် သို့မဟုတ် ½ ဂါလံ သို့မဟုတ် 0.75 ဂါလံ

အမှုန့် -

အရွယ်အစား- အရွယ်အစားအားလုံး

UHT

½ ဂါလန်ဝင် မရှိပါက ½ ဂါလန်အစား တစ်ကွတ် ဝင် ဘူးနှစ်ဘူးဖြင့် အစားထိုးနိုင်သည်။


ပဲနို့

အရွယ်အစား- ½ ဂါလံဘူးများ ဖြင့် အရသာမပါသော သို့မဟုတ် မူလအတိုင်းဖြစ်သော ပဲနို့

 • ခွင့်ပြုသော:
  • ရိုးရိုး သို့မဟုတ် မူရင်းပဲနို့

ခွင့်ပြုထားသော တံဆိပ်များ-

 • 8thContinentSoymilkOriginal

  8th Continent

 • bottle

  Great Value

 • bottle

  Silk

 • မပါဝင်သည်များ -
  • အရသာသွင်းထား
  • သောနှင့် ဖန်ပုလင်းများ။

ဒိန်ချဉ်

အရွယ်အစား- 1 ကွတ် (32 oz.) ခွက် သို့မဟုတ်

အတွဲလိုက်အထုပ်များ - 2, 4 oz. 4 ထုပ် ခွက် = 32 oz.; 1, 4 oz. 8 ထုပ်ခွက် = 32 oz.;

2, 2 oz. 8 ထုပ်ပြွန် = 32 oz.; 1, 2 oz. 16 ထုပ်ပြွန် = 32 oz.

 • ခွင့်ပြုသော:
  • မည်သည့်အရသာမဆို
  • အဆီမပါ၊ အဆီနည်း၊ အဆီပြည့် သို့မဟုတ် ဂရိဒိန်ချဉ်

ခွင့်ပြုထားသော တံဆိပ်များ-

 • activia
 • best-choice
 • brown-cow
 • chobani
 • coburn-farms
 • dannon
 • essential-logo
 • fage
 • FoodClub
 • gaint
 • great-value
 • j%j
 • kinger
 • lala
 • lucerne
 • market
 • mehadrid
 • meijer
 • moutainhigh
 • oioks
 • open-nuture
 • our-family
 • praise-farms
 • purple-caw
 • fchnucks
 • fage
 • two-good
 • yopolin
 • ziyad
 • မပါဝင်သည်များ -
  • အော်ဂဲနစ်
  • အေကာင္းစား၊
  • အေပ်ာ့စား၊
  • အေရာ၊
  • တစ်ခွက်ချင်းရောင်းသော ခွက်များ
  • တစ်ခွက်လျှင် သကြား 40 grams နှင့် အထက်

img

ဒိန်ခဲ

အရွယ်အစား: 8 oz သို့မဟုတ် 16 oz အဝင်ဘူး

 • ခွင့်ပြုသော:
  • U.S. နိုင်ငံလုပ်၊ ကြိုတင်ထုပ်ပိုးထားသော
  • ပြည့်ဝဆီ, လျော့နည်းဆီ သို့မဟုတ် အဆီလွတ်၊ အချပ်ပြား၊ နုပ်နုပ်စဉ်း၊ လေးထောင့်တုံး၊ ခွဲ၊ အတုံး၊ အမျှင်လုပ်ထားသော (16 oz အထိ), queso oaxaca
  • ခြားအရသာ သို့မဟုတ် အခြားသောပေါင်းစပ်မှုများ
   • အမေရိကန ပိုးသတ်ထားပြီးသော
   • ချဲ့ဒါ
   • ကိုလ်ဘီ
   • ကိုလ်ဘီ-ဂျက်
   • ကိုလ်ဘီ-ဂျက်
   • မော်ဇရဲလာ
   • မွမ်စတာ
   • ပရိုဗိုလုံ
   • Queso
   • Swiss
 • မပါဝင်သည်များ -
  • အော်ဂဲနစ်
  • အသင့်စားအစားအစာရောင်းသောဆိုင်ခန်းမှ
  • ဒိန်ခဲ၊ ဒိန်ခဲဖြင့်ပြုလုပ်ထားသော စားသောက်ကုန်၊
  • အစားထိုးထားသော
  • ထားသော၊ ဒိန်ခဲအတု သို့မဟုတ် တစ်ချပ်ချင်းထုပ်ပိုးထားသော ဒိန်ခဲအချပ်မျာ
  • ဒိန္ခဲအခ်ပ္မ်ား၊ အေမႊးအႀကိဳင္ထည့္ထားေသာ၊ အရသာသြင္းထားေသာ
  • အမွှေးအကြိုင်ထည့်ထားသော၊ အရသာသွင်းထားသော သို့မဟုတ် ပြည်ပမှတင်သွင်းသော။

သစ်သီးနှင့် ဟင်းသီးဟင်းရွက်များ

အော်ဂဲနစ် သို့မဟုတ် အော်ဂဲနစ်မဟုတ်သော

ယေဘုယျ PLU 4469 ဒေါ်လာတန်ဖိုးကို ဈေးဝယ်စာရင်းတွင် အတိအကျဖော်ပြထားသည်။


အေးခဲထားသော

 • ခွင့်ပြုသော:
  • အချိုဓာတ်ဖြည့်ပစ္စည်းထပ်ထည့်မထားသော သစ်သီး
  • အာလူးမဟုတ်သော ဟင်းသီးဟင်းရွက်များ
 • မပါဝင်သည်များ -
  • အေးခဲထားသောမည်သည့် အာလူးအမျိုးအစားမဆို
  • အချိုဓာတ်ဖြည့်ပစ္စည်း၊ ဆီများ၊ အဆီများ၊ ဆေးဖက်ဝင်အရွက်များ သို့မဟုတ် ဟင်းခတ်အမွှေးအကြိုင်များ၊ မလိုင်များ၊ ဆော့စ်များ သို့မဟုတ် ခြေထားသော မုန့်ကြွပ်များ ပေါင်းထည့်ထားသော စားသောက်ကုန်များ

img

လတ်ဆတ်သော

 • ခွင့်ပြုသော:
  • နဂိုအတိုင်း သို့မဟုတ် လှီးဖြတ်ထားသော
  • အိတ်ဖြင့်ထည့်ထားသော ရိုးရိုး အရွက်သုပ်
 • မပါဝင်သည်များ -
  • အချဉ်တည်ထားသော ဟင်းသီးဟင်းရွက်
  • သံလွင်သီး
  • ဆေးဖက်ဝင်အရွက်များ သို့မဟုတ် ဟင်းခတ်အမွှေးအကြိုင်မျာ
  • အရြက္သုပ္ေကာင္တာတြင္ ထားရွိသည္မ်ား၊
  • စား၍ရေသာ အပြင့္မ်ား၊
  • တန္ဆာဆင္ သို႔မဟုတ္ အလွဆင္ရန္သံုးေသာ ေရႊဖရံုသီးမ်ား သို႔မဟုတ္
  • တို႔စားရန္အႏွစ္၊ နယ္စားရန္အႏွစ္ သို႔မဟုတ္ ေပါင္မုန္႔ေၾကာ္အတံုးငယ္မ်ား
  • ပါဝင္ေသာ ႏႈတ္ၿမိန္စာဗန္းမ်ား။

စည်သွပ်ထားသော

 • ခွင့်ပြုသော:
  • မည်သည့်အမှတ်တံဆိပ်မဆို
  • သစ်သီး 100% ဖြင့် ပြုလုပ်ထားသော သစ်သီးဖျော်ရည် သို့မဟုတ် ရေဖြင့် စိမ်ထားသော သစ်သီးများ
  • ပုံမှန်၊ ဆိုဒီယမ် လျှော့ထားသော သို့မဟုတ် ဆားမထည့်ထားသော ဟင်းသီးဟင်းရွက်များ ထည့်ထားသော
 • မပါဝင်သည်များ -
  • သကြားရည်၊ အချိုဓာတ်ဖြည့်ပစ္စည်း၊ အရသာမှုန့်၊ ဟင်းခတ်မှုန့်၊ အဆီများ၊ ဆီမျာ
  • ဆေးဖက်ဝင်အရွက်များ သို့မဟုတ် ဟင်းခတ်အမွှေးအကြိုင်မျာ
  • မလိုင်/ဒိန်ခဲ/ထောပတ် ဆော့စ်၊
  • အချဉ်တည်ထားသော ဟင်းသီးဟင်းရွက်
  • ခရမ်းချဉ်ဆော့စ်၊ အသား သို့မဟုတ် ပဲအမျိုး
  • မျိုးအရောတို့ကို ထည့်သွင်းထားသော သစ်သီးနှင့် ဟင်းသီးဟင်းရွက်များ။
Mom Baby
မှတ်သားရန်

သစ်သီးနှင့် ဟင်းသီးဟင်းရွက်များအတွက် ငွေသားတန်ဖိုးဖြင့် အကျိုးခံစားခွင့်ကို အကျိုးခံစားခွင့် လက်ကျန်စာရင်းတွင် ဖော်ပြထားသော ပမာဏအထိ ထုတ်ယူနိုင်သည်။

ယူနစ်စျေးနှုန်းတွက်ချက်
သစ်သီးနှင့် ဟင်းသီးဟင်းရွက်များကို ဝယ်ယူသောအခါတွင်

$
÷
=
$
img

သင့်အသီးအနှံနှင့်အသီးအရွက်ငွေကြေးတန်ဖိုးအကျိုးခံစားခွင့်အတွက် အမြင့်ဆုံးတန်ဖိုးကို သင်ရရှိရန် အကြံပေးချက်များ

 •  ပုံသေဈေးနှုန်းဖြင့်ရောင်းသော ပစ္စည်းများကို ဝယ်ယူရန်စဉ်းစားပါ။
 • လှီးပြီးသားမဟုတ်သည်များကို ဝယ်ယူပါ (လှီးပြီးသား ဖရဲသီးသည် သင့်ဘာသာ ဖရဲသီးအလုံးလိုက်ဝယ်ပြီး အိမ်တွင်လှီးသည်ထက် ပိုမိုကုန်ကျသည်)။
 • ပစ္စည်းဈေးနှုန်းများကို လျှော့ချရန် ကူပွန်များအသုံးပြုပါ၊ ဈေးရောင်းပွဲများတွင် ဝယ်ယူပါ။
 •  သီးနှံဈေးနှုန်း အနိမ့်ဆုံးဖြစ်စေရန် “ရာသီအလိုက်” ဝယ်ယူပါ။

ဖျော်ရည်

အေးခဲထားသော ဖျော်ရည်အဆီ

အရွယ်အစားကို အကျိုးခံစားခွင့်လက်ကျန်စာရင်းတွင် အတိအကျဖော်ပြထားသည်။

အမျိုးသမီးများအတွက်သာ။

 • ခွင့်ပြုသော:
  • 100% (သစ်သီး သို့မဟုတ် ဟင်းသီးဟင်းရွက်) ဖျော်ရည် နှင့်
  • အနည်းဆုံး 72 မီလီဂရမ် သို့မဟုတ် 120% ဗီတာမင် စီ
  • မည်သည့်အရသာ သို့မဟုတ် အရောမဆို

သာမန်အခန်းအပူချိန်အတိုင်း ထားနိုင်

46 – 48 oz. သာ။ မည်သည့်ဘူးမဆို။

အေးခဲထားသော သို့မဟုတ် သာမန်အခန်းအပူချိန်အတိုင်း ထားနိုင်သော အဆီ

11.5 – 12 oz. ဖျော်ရည်အဆီသည် 48 oz. နှင့်အထက် ရရှိရမည်ဖြစ်သည်

ထုပ်လုပ်သူ၏ လမ်းညွှန်ချက်အတိုင်း ရောစပျပါက

ခွင့်ပြုထားသော တံဆိပ်များ-

 • save-always
 • AppleandEve
 • bluebirdjuice_logo
 • bluebird
 • campoelis
 • Dianes
 • dole
 • essential-logo
 • FoodClub
 • freedoms
 • gaint
 • great-value
 • hy-top
 • iga
 • indian-summer
 • juisy-juice
 • kinger
 • Langers
 • market
 • meijer
 • minite-mind
 • Musselmans_Logo-1
 • Natures
 • northland_logo
 • orchard_logo
 • our-family
 • gold
 • ruby-kist
 • fchnucks
 • seneca
 • shurfine
 • Signature
 • spartan
 • wic_TiptonGroveLogo21
 • tree-top-logo
 • Tropicana_logo
 • v8
 • wic_valu-time
 • welchs
 • မပါဝင်သည်များ -
  • အော်ဂဲနစ်
  • အဆင့်မြင့်

ဖျော်ရည် – 64 oz.

ကလေးများအတွက်သာ။

 • ခွင့်ပြုသော:
  • 100% (သစ်သီး သို့မဟုတ် ဟင်းသီးဟင်းရွက်) ဖျော်ရည် နှင့်
  • အနည်းဆုံး 72 မီလီဂရမ် သို့မဟုတ် 120% ဗီတာမင် စီ
  • မည်သည့်အရသာ သို့မဟုတ် အရောမဆို

သာမန်အခန်းအပူချိန်အတိုင်း ထားနိုင်သော သို့မဟုတ် အအေးခန်းထဲ ထားရသော

64 oz. သာ မည်သည့်ဘူးမဆို။

ခွင့်ပြုထားသော တံဆိပ်များ-

 • save-always
 • AppleandEve
 • bluebirdjuice_logo
 • campoelis
 • Centrella
 • dole
 • dutch-fams
 • essential-logo
 • everfresh
 • FoodClub
 • freedoms
 • gaint
 • Gold-Emblem
 • great-value
 • Harvest-Classic
 • hy-top
 • iga
 • indian-summer
 • juisy-juice
 • kinger
 • Langers
 • libbys
 • market
 • Martins
 • meijer
 • motts_logo-copy
 • pure
 • Musselmans_Logo-1
 • Natures
 • Natures-Own
 • Natures
 • ocean-spray
 • orchard_logo
 • Orchard-pure
 • our-family
 • praise-fram
 • ruby-kist
 • SamsChoice
 • fchnucks
 • seneca
 • shoppers
 • shurfine
 • Signature
 • Smart-Sense
 • spartan
 • wic_TiptonGroveLogo21
 • tree-top-logo
 • Tropicana_logo
 • v8
 • wic_valu-time
 • welchs
 • WILDWOOD-APPLE-JUICE
 • မပါဝင်သည်များ -
  • အော်ဂဲနစ်
  • အဆင့်မြင့်

အကြမ်းစား အစေ့အဆန်

ပေါင်မုန့်နှင့် ပေါင်မုန့်တုံးများ

အရွယ်အစား: ပေါင်မုန့်တုံး 16 oz. သာနှင့်ပေါင်မုန့်လုံး 12 – 16 oz.

 • ခွင့်ပြုသော:
  • အထုပ်များ ဂျုံကြမ်း သို့မဟုတ်အစေ့အဆံကြမ်း.

ခွင့်ပြုထားသော တံဆိပ်များ-

 • bread
  Aunt Millie’s
  • 100% Whole Wheat
  • Healthy Goodness Whole Grain White
 • bread
  Best Choice
  • 100% Whole Wheat
 • bread
  Bimbo
  • 100% Whole Wheat
 • bread
  Bunny
  • 100% Whole Wheat
 • bread
  Butternut
  • 100% Whole Wheat
 • bread
  Family Choice
  • 100% Whole Wheat
 • bread
  Kroger
  • 100% Whole Wheat
 • bread
  Lewis Bake Shop
  • Healthy Life Sugar Free 100% Whole Wheat
  • Healthy Life 100% Whole Wheat
  • 100% Whole Wheat
 • bread
  Meijer
  • 100% Whole Wheat
 • bread
  Nature’s Own
  • 100% Whole Grain Sugar Free
  • 100% Whole Wheat w/Honey
 • bread
  Our Family
  • 100% Whole Wheat
 • bread
  Pepperidge Farms
  • 100% Whole Wheat Cinnamon Swirl w/Raisins(Blue Label)
  • 100% Whole Wheat Hamburger Buns
  • Light Style Soft Wheat
  • Light Style 100% Whole Wheat
  • Very Thin 100% Whole Wheat
  • Whole Grain Rye
 • bread
  Roman Meal
  • Sungrain 100% Whole Wheat
 • bread
  Sara Lee
  • Classic 100% Whole Wheat
 • bread
  Schnuck’s
  • 100% Whole Wheat
 • bread
  Shoppers Value
  • 100% Whole Wheat
 • bread
  Signature Select
  • 100% Whole Wheat
 • bread
  Stern’s
  • 100% Whole Wheat
 • bread
  Village Hearth
  • 100% Whole Wheat
 • bread
  Wonder
  • 100% Whole Wheat
 • မပါဝင်သည်များ -
  • ကော်ပြန့်လိပ်၊
  • ဘေဂယ်လ်မုန့်လုံး၊
  • ဖုတ်ထားသော၊
  • အော်ဂဲနစ်မုန့်မျာ

အုတ်ဂျုံ

အရွယ်အစား- 16 – 18 oz. သာ

 • ခွင့်ပြုသော:
  • မည်သို့သော အမှတ်တံဆိပ်မဆို၊ အ
  • ကျက်မြန်သော၊ လိပ်ထားသော၊ ဂလူတန် မပါဝင်သော သို့မဟုတ် ရိုးရိုးပုံစံ အုတ်ဂျုံ
 • မပါဝင်သည်များ -
  • အော်ဂဲနစ်
  • စတီးဖြင့်ဖြတ်ထားသောအုတ်ဂျုံ
  • သကြား၊အဆီ၊ သို့မဟုတ်ဆားထည့်ထားသော

Bulgur

အရွယ်အစား- 16 – 18 oz. အထုပ်များ

 • ခွင့်ပြုသော:
  • ပလိန်း၊ စက္ကူဗူးဖြင့် သို့မဟုတ် အိတ်
  • အသင့်စား၊ အကျက်မြန် သို့မဟုတ် ပုံမှန်
 • မပါဝင်သည်များ -
  • ထပ်ပေါင်းထည့်သောအဆီဓါတ်, ဆီများ, ဆား သို့မဟုတ်ဟင်းခတ်မှုန့်များ
  • အော်ဂဲနစ်

ဂျုံကြမ်းဘာလီ

အရွယ်အစား- 16 – 18 oz. အထုပ်များ

 • ခွင့်ပြုသော:
  • ပလိန်း၊ စက္ကူဗူးဖြင့် သို့မဟုတ် အိတ်
  • အသင့်စား၊ အကျက်မြန် သို့မဟုတ် ပုံမှန်
 • မပါဝင်သည်များ -
  • ထပ်ပေါင်းထည့်သောအဆီဓါတ်, ဆီများ, ဆား သို့မဟုတ်ဟင်းခတ်မှုန့်များ
  • အော်ဂဲနစ်

ဆန်လုံးညို

အရွယ်အစား- 14 – 16 oz.

 • ခွင့်ပြုသော:
  • တံဆိပ်မဆို၊
  • ပလိန်း၊ စက္ကူဗူးဖြင့် သို့မဟုတ် အိတ်
  • အသင့်စား၊ အကျက်မြန် သို့မဟုတ် ပုံမှန်
 • မပါဝင်သည်များ -
  • အော်ဂဲနစ်

ဂျုံကြမ်း ပါစတာ

အရွယ်အစား- 16 oz. သာ

 • ခွင့်ပြုသော:
  • မည်သည့်ပုံစံဖြင့်မဆို ဂျုံကြမ်းပါစတာ

ခွင့်ပြုထားသော တံဆိပ်များ-

 • Americas-Choice
 • Barilla
 • essential-logo
 • gia_russa_logo
 • gaint
 • great-value
 • Heartland
 • Hodgson-Milll_Logo
 • kinger
 • meijer
 • our-family
 • pstazara
 • Racconto
 • Ronzoni_logo
 • fchnucks
 • Signature
 • fage
 • မပါဝင်သည်များ -
  • အော်ဂဲနစ်

တော်တီလာ

အရွယ်အစား- 16 oz. သာ

ခွင့်ပြုထားသော တံဆိပ်များ-

 • tortilla
  Best Choice
  • Whole Wheat
  • Corn
 • tortilla
  Celia’s
  • Whole Wheat
  • Yellow Corn
  • White Corn
 • tortilla
  Chi-Chi’s
  • Whole Wheat
  • Corn
 • tortilla
  Don Pancho
  • Whole Wheat
 • tortilla
  Essential Everyday
  • Corn 5½”
  • Whole Wheat 8” Whole Grain
 • tortilla
  Food Club
  • Whole Wheat
 • tortilla
  Frescados
  • Whole Wheat
 • tortilla
  Great Value
  • Whole Wheat
 • tortilla
  Hy-Top
  • Yellow Corn
 • tortilla
  Kroger
  • Whole Wheat
  • Gluten Free Yellow Corn
 • tortilla
  La Banderita
  • Whole Wheat
  • Corn
 • tortilla
  Meijer
  • Whole Wheat 8”
 • tortilla
  Mi Casa
  • Whole Wheat
 • tortilla
  Mission
  • Whole Wheat
  • Corn
 • tortilla
  Ortega
  • Whole Wheat
 • tortilla
  Our Family
  • Yellow Corn
  • White Corn
  • Whole Wheat
 • tortilla
  Schnucks
  • Whole Wheat
 • tortilla
  Signature Select
  • Whole Wheat
 • tortilla
  Tio Santi
  • Whole Wheat

ကွေကာအုပ်

အရွယ်အစား- မည်သည့်ပေါင်းစပ်မှုမဆို ပါဝင်သော နံနက်စာစီရီရယ်(9 oz. – 36 oz. အရွယ်အစားအထုပ်များ)။
(ချွင်းချက်အနေဖြင့် 11.8 oz. နှင့် 23.7 oz. ချက်ချင်းသောက် အုတ်ဂျုံမှုန့်ကို ခွင့်ပြုထားပါသည်။)

*ကိုယ်ဝန်ရှိသော အမျိုးသမီးများနှင့် ကိုယ်ဝန်ယူရန် စဉ်းစားနေသော အမျိုးသမီးများ - ဖောလစ်အက်ဆစ် 100% DV (နေ့စဉ်ပမာဏ) ပါဝင်သော ကွေကာအုပ်များကို ရှာပါ။

အရွယ်အစား- အရွယ်အစား- မည်သည့်ပေါင်းစပ်မှုမဆို ပါဝင်သော နံနက်စာစီရီရယ်(9 oz. – 36 oz. အရွယ်အစားအထုပ်များ)။
(ချွင်းချက်အနေဖြင့် 11.8 oz. နှင့် 23.7 oz. ချက်ချင်းသောက် အုတ်ဂျုံမှုန့်ကို ခွင့်ပြုထားပါသည်။)

ခွင့်ပြုထားသော တံဆိပ်များ-

B&G FOODS

 • Cream_of_Rice_Original

  Original

 • cream-of-rice-1

  Instant

 • creamofwheat

  Original

 • instant

  Instant

 • minute

  2½ Minute

 • 10minute

  10 Minute

 • Whole_Grain_Instant

  Whole Grain Instant

 • Cream-of-What-Whole-Grain

  Whole Grain 2½ Minute

General Mills

 • Oat-Crunch-Berry

  Oat Crunch Berry

 • Vanilla_Spice

  Vanilla Spice

 • multigrain

  Multigrain

 • regular-only

  Original

 • Blueberry

  Blueberry

 • Cinnamon

  Cinnamon

 • Corn

  Corn

 • Rice_chex

  Rice

 • Wheat

  Wheat

 • Fiber-One-Honey

  Fiber One Honey Clusters

 • Berry

  Berry Berry

 • Kix

  Honey

 • kix

  Original

 • Total-Whole-Grain

  Total Whole Grain

 • Wheaties

  Wheaties

Grain Berry

 • grain-berry

  Apple Cinnamon Toasted Oats

 • red-berry

  Cinnamon Frosted Shredded Wheat

 • malti-ban

  MultiBran Flakes

 • Toasted-berry

  Original Toasted Oats

Kellogg’s

 • Complete-Bran

  Complete Bran

 • Honey

  Honey

 • Original

  Original

 • Cinnamon

  Cinnamon

 • Crispix

  Original

 • Honey

  Golden Honey

 • Blueberry

  Blueberry

 • Chocolate

  Chocolate

 • Cinnamon-Roll

  Cinnamon Roll

 • Filled-Mixed-Berry

  Filled Mixed Berry

 • Original5

  Original

 • Bite-Size

  Bite Size

 • Pumpkin-Spice

  Pumpkin Spice

 • Strawberry

  Strawberry

 • Honey-Toasted

  Honey Toasted

 • Warm-Cinnamon

  Warm Cinnamon

 • Original4

  Original

 • Original0

  Original

 • Cinnamonfsdf

  Protein Multi-Grain Touch of Cinnamon

Malt-O-Meal

 • malt-Chocolate

  Chocolate

 • malt-Original

  Original

 • coco-malt

  CocoWheats

 • farina

  Farina

 • Crispy

  Crispy Rice

 • Crispy

  Original

 • Strawberry-Cream

  Strawberry Cream

Post

 • great-grains-banana-nut-crunch-1

  Banana Nut Crunch

 • Crunchy

  Crunchy Pecan

 • honey-almonds

  Almonds

 • Cinnamon-post

  Cinnamon

 • honey-roasted

  Honey Roasted

 • Pecans

  Maple and Pecans

 • vanilla

  Vanilla

 • Drizzlerz

  Snoop Cereal Frosted Drizzlerz

Quaker

 • Original-Only

  Instant Grits - Original Only

 • Original

  Instant Oatmeal - Original Only

 • Original

  Original

 • life-vanilla

  Vanilla

 • Oat-Brang

  Oat Bran

 • Squares

  Oatmeal Squares
  Brown Sugar

 • Squares52

  Oatmeal Squares Cinnamon

 • Honey-Nut

  Oatmeal Squares Honey Nut

စတိုးဆိုင္ အမွတ္တံဆိပ္မ်ား -

 • ခွင့်ပြုသော:
  • Eligible varieties include: Corn Flakes, Crispy Rice, Instant Oatmeal, Frosted Shredded Wheat, Toasted Oats, Rice Squares, Corn Squares, Corn Hexagons, Rice Hexagons

ခွင့်ပြုထားသော တံဆိပ်များ-

 • bluebirdjuice_logo
 • essential-logo
 • FoodClub
 • great-value
 • hy-top
 • iga
 • kiggins
 • kinger
 • meijer
 • our-family
 • fchnucks
 • shoppers
 • shurfine
 • Signature
 • wic_valu-time

ပရိုတင်း

ပဲစေ့၊ ပဲလုံးနှင့် ပဲနီလေး

 • ခွင့်ပြုသော:
  • မည်သည့်အမျိုးအစားမဆို

စည်သွပ်ထားသော

အရွယ်အစား- 15 oz. - 64 oz.

အခြောက်အခြမ်း

အရွယ်အစား- 1 ပေါင် အိတ် (16 oz.)

 • မပါဝင်သည်များ -
  • အော်ဂဲနစ်
  • စက္ကူဗူးဖြင့်ထည့်
  • ထားသော၊ ပေါင်းထားသော ပဲများ
  • စည်သွပ်ထားသောပဲစိမ်းမျာ
  • စည်သွပ်ထားသောပဲမျာ
  • ပဲတောင့်အဝါ
  • ဟင်းချိုများ
  • သကြား၊ အဆီ၊ ဆီထည့်ထားသော၊ ဟင်းခတ်မှုန့် သို့မဟုတ် အသားထည့်ထားသော

ဥအမျိုးမျိုး

အရွယ်အစား- 1 ဒါဇင်

 • ခွင့်ပြုသော:
  • အဖြူရောင် နှင့်/သို့မဟုတ် အညိုရောင်ဥကြီးများ
  • ဈေးအနည်းဆုံး အမှတ်တံဆိပ်ချည်းသာ
 • မပါဝင်သည်များ -
  • အော်ဂဲနစ်
  • အထူးဈေးနှုန်း
  • အဆင်မြင့်၊ ဂျမ်ဘို
  • မြှင့်ကြက်ဥ (ကိုလက်စထရောလျှော့ချ၊ လှောင်အိမ်ကင်းလွတ်/ကန့်သတ်ချက်ကင်းလွတ်၊ အိုမီဂါ 3 အသီးအရွက်ကျွေးမွေးထားသော)

မိခင်နို့သီးသန့်တိုက်ကျွေးနေသော မိခင်များအတွက်။

ငါး

အရွယ်အစား- မိခင်နို့သီးသန့်တိုက်ကျွေးနေသော မိခင်များအတွက်။

 • ခွင့်ပြုသော:
  • ရေ၊ ဆီ သို့မဟုတ် ဟင်းသီးဟင်းရွက်ပြုတ်ရည်ဖြင့် စိမ်ပြီး ထုပ်ပိုးထားသော
  • အရောင်ရင့် တူနာငါး အတုံးလိုက် - မည်သည့်အရွယ်အစား စည်သွပ်ဘူး သို့မဟုတ် အထုပ်မဆို။ အရသာထည့်ထားသော - သံပယိုငရုတ်ကောင်း၊ ဟင်းခတ်နှင့်ကြက်သွန်ဖြူ အစရှိသည်
  • ပန်းရောင်ဆာမွန်ငါး - မည်သည့်အရွယ်အစား စည်သွပ်ဘူး သို့မဟုတ် အထုပ်မဆို
  • ဆာဒင်းငါး - ရေ၊ ဆီ သို့မဟုတ် ဟင်းသီးဟင်းရွက်ပြုတ်ရည်ဖြင့် စိမ်ထားသော မည်သည့်အရွယ် စည်သွပ်ဘူးမဆို။ အရသာထည့်ထားသော - ခရမ်းချဉ်သီး၊ မုန်ညင်း သို့မဟုတ် သံပယို
  • မက်ကရယ်ငါး - ရေ၊ ဆီ သို့မဟုတ် ဟင်းသီးဟင်းရွက်ပြုတ်ရည်ဖြင့် စိမ်ထားသော မည်သည့်အရွယ် စည်သွပ်ဘူးမဆို
 • မပါဝင်သည်များ -
  • အော်ဂဲနစ်
  • ရှည်တူနာ သို့မဟုတ် ဆူးတောင်ဝါ
  • အဖြူ
  • အသားမာ
  • လတ်ဆတ်
  • အေးခဲထားး
  • စားအမှတ်တံဆိပ်

မိခင်နို့သီးသန့်တိုက်ကျွေးနေသော မိခင်များအတွက်။


မြေပဲထောပတ်

အရွယ်အစား- 16 oz. - 18 oz. ဖန်ဘူးများ

 • ခွင့်ပြုသော:
  • အနှစ်ပုံစံ၊ ခရမ်ပုံစံ၊ အကြွပ်ပုံစံ သို့မဟုတ် အလွန်ကြွပ်သော
 • မပါဝင်သည်များ -
  • မြေပဲထောပတ်သုတ်ထားသော
  • လတ်လတ်ဆတ်ဆတ်အမှုန့်ကြိတ် သို့မဟုတ် နယ်ထားသောမြေပဲထောပတ်
  • သောမြေပဲထောပတ်၊ အရသာထည့်သွင်းထား
  • သော မြေပဲထောပတ်၊ အော်ဂဲနစ်
  • မြေပဲထောပတ်၊ စားအုန်းဆီပါဝင်သော မြေပဲထောပတ် သို့မဟုတ် ဗိုက်တာမင်၊ သတ္တု၊ အိုမီဂါ 3၊ DHA၊ သို့မဟုတ် EPA. ထည့်သွင်းထားသော

တို့ဟူး

အရွယ်အစား- 14 – 17 oz. အထုပ်များ

 • ခွင့်ပြုသော:
  • အပျော့အမာ မည်သည့်ပုံစံမဆို၊
  • ပုံမှန်
  • အော်ဂဲနစ

ခွင့်ပြုထားသော တံဆိပ်များ-

 • azumaya
 • framika
 • house-food
 • nasoya
 • orgenic
 • Organics
  Brand
 • simple-truth
 • west-toy-1
 • woodstock
 • မပါဝင်သည်များ -
  • ထည့်သွင်းထားသောအဆီ၊ သကြား၊ အချိုဓာတ်ဖြည့်ပစ္စည်း၊ ဆီ၊ ဆိုဒီယမ်၊ ဟင်းခတ်မှုန့်၊
  • တို့ဟူးကြော်
အမေးများသော မေးခွန်းများ Dr Mom
အကယ်၍ သင်သည် အင်ဒီယားနားပြည်နယ်ရှိ အခြားတစ်နေရာသို့ ပြောင်းရွှေ့ရန်စီစဉ်ထားပါက ပြည်နယ်ရှိ WIC ရုံးအားလုံး၏ စာရင်းကို ကျွန်ုပ်တို့ဝက်ဘ်ဆိုက် www.wic.in.gov. တွင်ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။ အကယ်၍ သင်သည် အင်ဒီယားနားပြည်နယ်မှ ထွက်ခွာရန် စီစဉ်ထားပါက သင်၏ ဒေသတွင်း WIC ရုံးသို့ ဖုန်းဆက်နိုင်ပါသည်။ သူတို့သည် သင့်အား အခြားပြည်နယ်များနှင့် နိုင်ငံရပ်ခြားရှိ WIC အစီအစဉ်များနှင့် ပတ်သက်သည့် သတင်းအချက်အလက်များကို ပေးနိုင်ပါသည်။ ပြည်နယ် WIC ရုံး 1-800-522-0874. သို့လည်း သင်ဖုန်းဆက်နိုင်ပါသည်။ သင်၏ဒေသတွင်း WIC ရုံးမှ အတည်ပြုလက်မှတ်ပုံစံကို တောင်းခံနိုင်ပါသည်။ ဤပုံစံတွင် သင့်အိမ်ထောင်စုအား အင်ဒီယားနားပြည်နယ် WIC မှ သင့်ပြည်နယ်အသစ်ရှိ WIC ဆေးခန်းသို့ လွှဲပြောင်းရန် လိုအပ်သည့် သတင်းအချက်အလက်များ ပါဝင်ပါသည်။

ကိုယ်စားလှယ်ဆိုသည်မှာ သင်ယုံကြည်စိတ်ချရသောသူတစ်ဦး ဖြစ်ပါသည်။ အကယ်၍ သင်ဆိုင်သို့မသွားနိုင်လျှင် သင်၏ eWIC ကဒ်ကို သုံးရန် ထိုသူအား သင်ခွင့်ပြုပါသည်။ သင်၏ကိုယ်စားလှယ်သည် မည်သည့်အစားအစာများကို ဝယ်ယူရမည်နှင့် eWIC ကဒ်ကို မည်သို့အသုံးပြုရမည်ကို သိရှိနားလည်ကြောင်း သင် သေချာအောင်လုပ်ရပါမည်။

သင်၏ WIC အကျိုးခံစားခွင့်အားလုံးကို သူတို့ ထုတ်ယူသွားနိုင်သည့်အတွက် တစ်စုံတစ်ယောက်အား သင်၏ကဒ်နှင့် PIN ကိုပေးလျှင် သတိထားပါ။ ထိုအကျိုးခံစားခွင့်များကို ပြန်လည်အစားထိုးပေးမည်မဟုတ်ပါ။ ကိုယ်စားလှယ်အဖြစ် သင်ရွေးချယ်ထားသောသူများကိုသာ သင်၏ကဒ်နှင့် PIN ကိုပေးပါ။

WIC အစီအစဉ်သည် သင်၏ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ လျှို့ဝှက်ထိန်းသိမ်းပိုင်ခွင့်ကို ကာကွယ်ပေးပါသည်။ WIC သည် သင်၏ခွင့်ပြုချက်မရဘဲ မည်သည့်အချက်အလက်မျှ ဝေမျှမည်မဟုတ်ပါ။ ၎င်းတွင် ချိန်းဆိုသည့်အချိန်များနှင့် ဆေးဘက်ဆိုင်ရာအချက်အလက်များ ပါဝင်ပါသည်။
သင့် WIC ဝန်ထမ်းကို သင်၏ဒေသရှိ ဝန်ဆောင်မှုများအကြောင်း မေးပါ။ WIC တွင် သင်စာရင်းသွင်းထားစဉ်အတွင်း Medicaid နှင့် လူမှုရေးဝန်ဆောင်မှု လူမှုရေးဝန်ဆောင်မှုပေးသူများ များထံသို့လွှဲပြောင်းမှုများပြုလုပ်ပါလိမ့်မည်။ Indiana WIC အစီအစဉ်သည် ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှု မပေးအပ်သော်လည်း Indiana WIC သည် လျှောက်ထားသူအားလုံးကို ကျန်းမာရေးပြုစုစောင့်ရှောက်သူများထံသို့ သင့်လျော်သလို လွှဲပြောင်းပေးပါလိမ့်မည်။

Some of the referrals include:

 • Medicaid
 • TANF
 • 1-800-QUIT NOW
 • မိခင်နှင့်ကလေး ကျန်းမာရေးအစီအစဉ်များ
 • အာဟာရဆိုင်ရာ ပညာပေးခြင်းနှင့် ဆွေးနွေးခြင်း၊
မိခင်နို့တိုက်ကျွေးခြင်းသည် သင်၏ ရင်သွေးငယ်အတွက် ကျန်းမာရေးနှင့်ညီညွတ်ပါသည် flower
သင့်နိ့ရည်ဖြင့် ကလေးကြီးထွားဖွံ့ဖြိုးစေရန် အထောက်အကူပြုနိုင်ပါသည်။ ၎င်းသည် ကျန်းမာရေးအတွက်ကောင်းမွန်ပြီး ကုန်ကျစရိတ်လည်းမများသော ရွေးချယ်စရာဖြစ်ပါသည်။

သင့် အတွက် ကျန်းမာရေးနှင့်ညီညွတ်သည်

moms-baby

 • ကိုယ်ဝန်ဆောင်ပြီးနောက်ပိုင်း ကိုယ်အလေးချိန်ကျဆင်းမှုကို မြှင့်တင်ပေးသည်
 • သင်၏အရိုးများကို သန်စွမ်းစေပြီး နောင်အခါတွင် အရိုးပွရောဂါမဖြစ်စေရန် ကာကွယ်ပေးပါမည်။
 • ကြိုတင်ပြင်ဆင်ရခြင်း နည်းပါးသည် — နို့ကို မှန်ကန်သင့်တော်သော အပူချိန်တွင် အဆင်သင့်ရရှိနိုင်သည်။
 • အမျိုးအစား ၂ ဆီးချိုရောဂါအန္တရာယ်ကို လျှော့ချပေးသည် ရင်သားနှင့် သားဥအိမ်ကင်ဆာ အန္တရာယ်ကိုလည်း လျှော့ချပေးသည်

ကလေးများအတွက် ကျန်းမာရေးနှင့်ညီညွတ်သည်

health-baby

 • ဖြစ်နိုင်သမျှ အကောင်းဆုံးသော အာဟာရတိုက်ကျွေးမှုဖြစ်သည်
 • အစာကြေရန်လွယ်ကူသည်
 • ဆီးချို၊ ပန်းနာရင်ကျပ်၊ နှလုံးရောဂါနှင့် ကင်ဆာရောဂါကဲ့သို့သော နာတာရှည်ရောဂါများကို ကူညီကာကွယ်ပေးသည်
 • မွေးကင်းစကလေးရုတ်တရက်သေဆုံးခြင်းရောဂါ၊ နားပိုးဝင်ခြင်း၊ အသက်ရှုလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာ စင်ဆီရယ် ပိုး နှင့် ဝမ်းပျက်ဝမ်းလျှောရောဂါ အန္တရာယ်များကို လျှော့ချပေးသည်
 • ဦးနှောက်ဖွံ့ဖြိုးမှုကို မြှင့်တင်ပေးသည်။ မိခင်နို့စို့ခဲ့ရသော ကလေးများသည် ဉာဏ်ရည်ပိုမိုမြင့်မားသည်ဟု လေ့လာမှုများက ပြသသည်

မိသားစုများ အတွက် အလွန်ကောင်းမွန်သည်

healthy-familier

 • သင်နှင့်သင့်ကလေး ကျန်းမာရေးကောင်းမွန်ရန် အထောက်အကူပြုသည်
 • ကျန်းမာရေးကောင်းမွန်နေသော သင်နှင့် ကလေးငယ်သည် ပိုမိုတက်ကြွလှုပ်ရှားပြီး ဆော့ကစားရန် အသင့်ဖြစ်နေကြမည်ဖြစ်သည်
 • အချိန်၊ ငွေကြေးအကုန်အကျသက်သာပြီး ပတ်ဝန်းကျင်ကိုလည်း ထိခိုက်မှုသက်သာသည်

အင်ဒီယားနားပြည်နယ် WIC တွင် မိခင်နို့တိုက်ကျွေးခြင်းဆိုင်ရာ ကူညီပံ့ပိုးမှုကို စရိတ်လုံးဝကုန်ကျခြင်းမရှိဘဲ ပေးအပ်နိုင်ရန်အတွက် မိခင်နို့ထွက်စေရန် ဆွေးနွေးတိုင်ပင်နိုင်သူများနှင့် မိခင်အချင်းချင်း ဆွေးနွေးတိုင်ပင်နိုင်သူများကို ဝန်ထမ်းအဖြစ်ခန့်အပ်ထားပါသည်။ WIC သည် အလုပ် သို့မဟုတ် ကျောင်းပြန်တက်ခြင်းအပါအဝင် စိန်ခေါ်မှုမှန်သမျှအတွက် ကူညီပေးနိုင်ပါသည်။

မိခင်နို့တိုက်ကျွေးပါ
မိခင်ရော ကလေးပါ အစာအာဟာရပိုမိုရရှိပါမည်

မိခင်နို့ကိုသာ အားပြုတိုက်ကျွေးခြင်း
အသက် 1 နှစ်အထိ
မိခင်နို့ကို ဖြည့်စွက်အနေဖြင့် တိုက်ကျွေးခြင်း
အသက် 1 နှစ်အထိ
မိခင်နို့ မတိုက်ကျွေးခြင်း
6 လအထိ
breastfeed

သင်၏ အင်ဒီယားနားပြည်နယ် ewic cardကို အသုံးပြုနည်း

eWIC ကဒ်ကို အသုံးပြုခြင်း

ဆိုင်အများစုသည် WIC ကို ငွေသိမ်းကောင်တာလမ်းကြောင်းအားလုံးတွင် လက်ခံလုပ်ဆောင်ပါသည်။ WIC လမ်းကြောင်းများ ရွေးချယ်သတ်မှတ်ပေးထားကာ Indiana eWIC ကတ်ကို ဤနေရာတွင် လက်ခံသည် ဆိုင်းဘုတ်များရှိသော ဆိုင်များကို ရှာပါ။ သူတို့ရဲ့လုပ်ငန်းစဉ်ကို ပိုမိုနားလည်ဖို့ ဆိုင်ကို မေးမြန်းပါ။ အောက်ဖော်ပြပါအဆင့်များသည် WIC အရောင်းအဝယ်ကို ပြီးမြောက်အောင်ဆောင်ရွက်သည့် ယေဘုယျလုပ်ငန်းစဉ်ဖြစ်ပြီး ဆိုင်တစ်ခုနှင့်တစ်ခု အနည်းငယ်ကွဲပြားနိုင်ပါသည်။
wic-card-fruits

သင်၏ လက်ကျန်စာရင်းကို စစ်ဆေးပါ

နောက်ဆုံးဆိုင်မှ လက်ခံပြေစာကို စစ်ဆေခြင်း၊
WIC Square logo

အကျိုးခံစားခွင့်များ စာမျက်နှာကို စစ်ဆေး
INWIC မိုဘိုင်းအက်ပ်တွင်

mobile-icon

သုံးစွဲသူဝန်ဆောင်မှုကိုဖုန်းခေါ်ဆိုခြင်း နှင
1-855-349-1454

Desktop icon

နှင့် ကဒ်ကိုင်‌ဆောင်သူအနေဖြင့် ဝင်ရောက်ခြင်း ဖြင့် အကျိုးခံစားခွင့်မည်မျှှကျန်သလဲကို သိနိုင်ပါသည်။
https://www.wicconnect.com/

သင့်ရဲ့eWIC ကဒ် ပျောက်ဆုံး သို့မဟုတ် ပျက်စီးပါက သင့်ကဒ်ကို ပယ်ဖျက်ရန် ဖောက်သည်ဝန်ဆောင်မှု 1-855-349-1454 သို့ ဖုန်းခေါ်ဆိုပြီးနောက် ကဒ်အသစ်ရရှိရန်အတွက် သင့်ဆေးခန်းသို့သွားပါ။ ထိုနံပါတ်သည် သင်၏ Indiana eWIC ကဒ်နောက်ကျောတွင်လည်း ရှိပါသည်။ ထိုနံပါတ်ကို တစ်ရက်လျှင် 24နာရီ၊ တစ်ပတ်လျှင် 7ရက်စလုံး အခမဲ့ ခေါ်ဆိုနိုင်ပါသည်။
 • သင်၏ eWIC ကဒ်ပျောက်ဆုံး သို့မဟုတ် ခိုးယူခံရပါက။
 • သင်၏ eWIC ကဒ်ပျက်စီးသွားပါက သို့မဟုတ် အလုပ်မလုပ်ပါက။
 • တစ်စုံတစ်ဦးက သင်၏ eWIC ကဒ်ကို သင့်ခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲ အသုံးပြုနေပါက။
 • သင်၏ PIN နံပါတ်ကို မေ့သွားပါက သို့မဟုတ် PIN နံပါတ်အသစ် သတ်မှတ်လိုပါက။
 • သင်၏ eWIC ကဒ်နှင့်ပတ်သက်၍ မေးစရာများရှိပါက သို့မဟုတ် အကူအညီလိုအပ်ပါက။
  သင်၏ကဒ်ကို လုံခြုံစွာနှင့် သန့်ရှင်းစွာထားပါ။
 • အကျိုးခံစားခွင့်အားလုံးကို အသုံးပြုပြီးပါက မလွှင့်ပစ်ပါနှင့်။ လစဉ် တူညီသောကဒ်ကိုသာ အသုံးပြုရမည်။
 • နောက်ကျောဘက်မှ အနက်ရောင်အစင်းကြောင်းတွင် ခြစ်ရာမထင်ပါစေနှင့်။
 • ၎င်းကို မကွေးပါနှင့်၊ မခေါက်ပါနှင့်၊ မလိမ်ပါနှင့်၊ အပေါက်မဖောက်ပါနှင့်၊ ပြတင်းပေါက်မှန်တွင် ရေခဲများကို ခြစ်ချရန် သို့မဟုတ် တံခါးသော့ဖွင့်ရန် ၎င်းကို အသုံးမပြုပါနှင့် ။
 • ၎င်းကို သံလိုက်များအနီး သို့မဟုတ် မိုဘိုင်းဖုန်းကဲ့သို့သော လျှပ်စစ်ပစ္စည်းများအနီးတွင် မထားပါနှင့်။
 • ၎င်းကို နေရောင်အောက်တွင် သို့မဟုတ် သင့်ကားဒက်ရှ်ဘုတ်ကဲ့သို့သော ပူသည့်နေရာများတွင် မထားပါနှင့် ။

သိကောင်းစရာများနှင့် သတိပေးချက်များ

calender
သင်၏ WIC အကျိုးခံစားခွင့်များအတွက် ချိန်းဆိုမှုများအား လာရောက်ရန် မပျက်ကွက်ပါနှင့်။

သင့်ဆေးခန်းသည် ချိန်းဆိုထားသည့်ရက်ကို ဤစာအုပ်ငယ်၏နောက်ကျောတွင် မှတ်သားပေးပါမည်။ သင်၏ အကျိုးခံစားခွင့်များကို နောက်ကျမှလက်ခံရရှိပါက ထိုလအတွက် စားသောက်ကုန်များကို လျော့၍ရရှိနိုင်ပါသည်။

သင်၏ Indiana eWIC ကဒ်တွင် WIC အကျိုးခံစားခွင့်များကို သင် ဆေးခန်းသို့ လာရောက်စဉ် သို့မဟုတ် အွန်လိုင်း အာဟာရပညာပေးအစီအစဉ်အတွင်း ထည့်သွင်းနိုင်ပါသည်။ သင် ဆေးခန်းသို့လာရောက်စဉ်တွင် သင့်အိမ်ထောင်၏ လက်ရှိလနှင့် နောင်အကျိုးခံစားခွင့်လများအတွက် WIC အကျိုးခံစားခွင့်များစာရင်းတစ်ခုကို လက်ခံရရှိပါမည်။ အကျိုးခံစားခွင့်လများအတွက် စတင်သည့်ရက်စွဲနှင့် ပြီးဆုံးသည့်ရက်စွဲများကို ၎င်းက ပြသပါမည်။

mobile-icon
ချိန်းဆိုမှုများအတိုင်း လာရောက်ပါ

အချိန်ပြောင်းလဲရန်လိုပါက သင်၏ WIC ဆေးခန်းကို ဖုန်းဆက်ပါ။

Calculator
eWIC ကဒ်များအား မှန်ကန်စွာအသုံးပြုပါ။

eWIC ကဒ်များကို လက်ခံသောနေရာများတွင် ဈေးဝယ်ပါ။ ဈေးဝယ်စာရင်းတွင် ထည့်သွင်းထားသော စားသောက်ကုန်များကိုသာ ဝယ်ယူပါ။ သင်၏အကျိုးခံစားခွင့်များကို သက်တမ်းမကုန်မီ အသုံးပြုပါ။ ဆိုင်တွင် WIC စားသောက်ကုန်များကို ဝယ်ယူပြီးနောက် သင်၏ eWIC ပြေစာကို စစ်ဆေးပါ သို့မဟုတ် WIC အက်ပ်တွင် အကျိုးခံစားခွင့်လက်ကျန်ကို စစ်ဆေးပါ။

Open Book
သင်၏ WIC အစီအစဉ်အကြောင်း စာအုပ်ငယ်ကို သိမ်းထားပါ။

 • WIC မှ စိစစ်အတည်ပြုထားသော စားသောက်ကုန်များကို ကူညီခွဲခြားနိုင်‌ရန်အတွက် ၎င်းကို ဆိုင်သို့ယူသွားပါ။
 • ချိန်းဆိုမှုများကို မှတ်သားရန်အတွက် ၎င်းကို ဆိုင်သို့ယူသွားပါ။‌

Calculator
စမတ်ကျကျ ဈေးဝယ်ပါ။

 • သင့်တွင် တစ်လလုံးစာအတွက် စားသောက်ကုန်အလုံအလောက်ရှိစေရန် သင်၏ eWIC ကတ်ကို မည်သို့အသုံးပြုမည်ဖြစ်ကြောင်း ကြိုတင်စီစဉ်ပါ။
 • စားသုံးကုန်ဈေးနှုန်းများကို နှိုင်းယှဉ်ပြီးနောက် ဈေးအနည်းဆုံးတံဆိပ်ကို ဝယ်ယူပါ။
 • ကူပွန်များအသုံးပြုပါ၊ “တစ်ခုဝယ်တစ်ခုလက်ဆောင်” နှင့် ဆိုင်ရှိ အခြားသောအစီအစဉ်များကို ရှာဖွေပါ။

Women Baby
သင့်ရင်သွေးငယ်ကို မိခင်နို့တိုက်ကျွေးရန် စဉ်းစားပါ။

ကလေးငယ်များသည် မိခင်နို့စို့ရန် မွေးဖွားလာကြခြင်းဖြစ်သည်။ ကလေးကို ပြုစုစောင့်ရှောက်နေသော မိခင်များသည် စားသောက်ကုန်များပိုမိုရရှိပြီး WIC အစီအစဉ်တွင် တစ်နှစ်အထိ ဆက်လက်ပါဝင်နိုင်ပါသည်။ သင်၏ WIC ဆေးခန်းတွင် မိခင်နို့တိုက်ကျွေးခြင်းဆိုင်ရာ ကူညီပံ့ပိုးမှုနှင့် အချက်အလက်များကို မေးမြန်းပါ။

Draft
ခွင့်ပြုထားသော ပစ္စည်းအုပ်စု အရွယ်အစားများကို ရွေးချယ်ပါ။

သင့်အကျိုးခံစားခွင့်များတွင် ခွင့်ပြုထားသော အထုတ်အပိုးအရွယ်အစား နှင့် eWIC ကဒ်တွင် ထည့်ထားသော ပမာဏကို ကို သိရန် မှန်ကန်သော အထုတ်အပိုးအရွယ်အစားကို ရွေးချယ်ခြင်းဖြင့် သင့် eWIC ကဒ်ကို ငွေရှင်းရန်နေရာတွင် သင့်ပစ္စည်းအားလုံးအတွက် သေချာစွာ ပေးဆောင်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။

fruits-veg
WIC စားသောက်ကုန်များကို ငွေသားပြန်ထုတ်ရန်အတွက် သို့မဟုတ် အခြားပစ္စည်းများနှင့်လဲလှယ်ရန်အတွက် ဆိုင်သို့ပြန်ပေး၍မရပါ။
hearts
ငွေကိုင်အား ယဉ်ကျေးစွာပြောဆိုဆက်ဆံပါ။

သင်၏ အကျိုးခံစားခွင့်များကို အသုံးပြုရာတွင် သို့မဟုတ် ကုန်မျိုးစုံဆိုင်တွင် WIC စားသောက်ကုန်များကို ရှာဖွေရာတွင် အခက်အခဲဖြစ်နေပါက ကျွန်ုပ်တို့အကူအညီပေးနိုင်ရန်အတွက် ကျွန်ုပ်တို့အားအသိပေးရန် သင်၏ဒေသတွင်း WIC ဆေးခန်းကို ဖုန်းဆက်ပါ။

wic-card
WIC မှစိစစ်အတည်ပြုထားသော ပစ္စည်းများစွာ၏ နေရာကို ပြသပေးမည့် စင်ပေါ်ရှိတံဆိပ်ပြားများကို ရှာဖွေပါ။

ကုန်မျိုးစုံဆိုင်သို့ ယူဆောင်သွားရန် -

wic-card
wic-book
iphone new img

wic ချိန်းဆိုမှုများ

သင်၏ WIC ချိန်းဆိုမှု ခြေရာခံကို ဤနေရာတွင် ဒေါင်းလုဒ်လုပ်ပြီး ပရင့်ထုတ်ပါ-

အရေးကြီး အချက်အလက်

WIC အကျိုးခံစားခွင့်များအား ဝယ်ယူခြင်း၊ ရောင်းချခြင်း သို့မဟုတ် ကုန်သွယ်ခြင်းတို့ကို ခွင့်ပြုမထားပါ။ ထိုသို့သော လုပ်ရပ်များရှိနေသည်ဟု သံသယအဖြစ်ခံရပါက သင်သည် – WIC အစီအစဉ်မှ အစားအစာ/ဖြည့်စွက်စာဆိုင်ရာ အကျိုးခံစားခွင့်များ၏ တန်ဖိုးကို

ငွေသားဖြင့် ပြန်လည်ပေးဆောင်ရမည် သို့မဟုတ်

သင်၏အကျိုးခံစားခွင့်များကို ဆုံးရှုံးရမည်

လုံးဝရှောင်ကြဉ်ရန် -

သင့်တွင် မေးစရာများဖြစ်စေ စိုးရိမ်မှုများဖြစ်စေ ရှိပါက သင်၏ ဒေသတွင်း WIC ဝန်ထမ်းကို သွားရောက်တွေ့ဆုံပါ၊ 1-800-522-0874 မှတဆင့် ပြည်နယ် WIC ရုံးကို ဆက်သွယ်ပါ သို့မဟုတ် INWICFraud@health.in.gov သို့ အီးမေးလ်ပို့ပါ။

သင့်အနေဖြင့် အောက်ပါအခြေအနေများတွင် wic ရုံးအား အသိပေးပါရန် -

သိရှိမေးမြန်းလိုပါက။

800-522-0874 သို့ ဖုန်းခေါ်ပါ သို့မဟုတ် သင်၏ဒေသတွင်းရှိ WIC ဆေးခန်းသို့ဆက်သွယ်ပါ။
သင်၏ ရပိုင်ခွင့်နှင့် တာဝန်ဝတ္တရားများ အင်ဒီယားနားပြည်နယ် WIC အစီအစဉ်အတွက် flower

ပါဝင်လျှောက်ထားသူများအတွက် ရပိုင်ခွင့်များ

ပါဝင်လျှောက်ထားသူ၏ တာဝန်ဝတ္တရားများ

အစီအစဉ်အရ သင်၏ ရပိုင်ခွင့်များနှင့် တာဝန်ဝတ္တရားများတွင် WIC စားသောက်ကုန်များ၊ ဖြည့်စွက်စာများ၊ WIC မှထုတ်ပေးသော မိခင်နို့စုပ်ခွက်များ၊ မိခင်နို့ တိုက်ကျွေးရန် အထောက်အကူပြုပစ္စည်းများ သို့မဟုတ် eWIC ကတ်တို့ကို လူမှုကွန်ရက်ဆိုက်များ (ဥပမာ Facebook၊ Craigslist၊ Ebay၊ လူမှုပတ်ဝန်းကျင်အတွင်း ဂိုဒေါင်ရှင်းဈေးရောင်းပွဲများ စသည်ဖြင့်) တွင်မရောင်းချခြင်း သို့မဟုတ် ရောင်းချရန်မကြိုးစားခြင်းလည်း ပါဝင်သည်။
ဤအဖွဲ့အစည်းသည် တန်းတူညီသော အခွင့်အရေးပေးသည့်အဖွဲ့အစည်း ဖြစ်ပါသည်။

The ‘I’m a WIC Client’ button now directs to Nutrition and Breastfeeding, the content offered on the site has not changed.

Side Lying Hold

Side-Lying Hold

 1. For the right breast, lie on your right side with your baby facing you.
 2. Pull your baby close. Your baby’s mouth should be level with your nipple.
 3. In this position, you can cradle your baby’s back with your left arm and support yourself with your right arm and/or pillows.
 4. Keep loose clothing and bedding away from your baby.
 5. Reverse for the left breast.

This hold is useful when:

Cross Cradle Hold

Cross-Cradle Hold

 1. For the right breast, use your left arm to hold your baby’s head at your right breast and baby’s body toward your left side. A pillow across your lap can help support your left arm.
 2. Gently place your left hand behind your baby’s ears and neck, with your thumb and index finger behind each ear and your palm between baby’s shoulder blades. Turn your baby’s body toward yours so your tummies are touching.
 3. Hold your breast as if you are squeezing a sandwich. To protect your back, avoid leaning down to your baby. Instead, bring your baby to you.
 4. As your baby’s mouth opens, push gently with your left palm on baby’s head to help them latch on. Make sure you keep your fingers out of the way.
 5. Reverse for the left breast.

This hold is useful when:

Football Hold

Clutch or “Football” Hold

 1. For the right breast, hold your baby level, facing up, at your right side.
 2. Put your baby’s head near your right nipple and support their back and legs under your right arm.
 3. Hold the base of your baby’s head with your right palm. A pillow underneath your right arm can help support your baby’s weight.
 4. To protect your back, avoid leaning down to your baby. Bring baby to you instead.
 5. Reverse for the left breast.

This hold is useful when:

Breastfeeding Holds

Cradle Hold

 1. For the right breast, cradle your baby with your right arm. Your baby will be on their left side across your lap, facing you at nipple level.
 2. Your baby’s head will rest on your right forearm with your baby’s back along your inner arm and palm.
 3. Turn your baby’s tummy toward your tummy. Your left hand is free to support your breast, if needed. Pillows can help support your arm and elbow.
 4. To protect your back, avoid leaning down to your baby. Instead, bring your baby to you.
 5. Reverse for the left breast.

This hold is useful when:

Breastfeeding Holds

Laid-Back Hold

 1. Lean back on a pillow with your baby’s tummy touching yours and their head at breast level. Some moms find that sitting up nearly straight works well. Others prefer to lean back and lie almost flat.
 2. You can place your baby’s cheek near your breast, or you may want to use one hand to hold your breast near your baby. It’s up to you and what you think feels best.
 3. Your baby will naturally find your nipple, latch, and begin to suckle.

This hold is useful when: